ŠTA JE DEVIX BRIKET?

Reč “briquettes” je nastala u Francuskoj za proizvod nastao briketiranjem treseta uz dodatak vode i gline. Vremenom je isto ime dobio briket proizveden zagrevanjem ugljene mase i presovanjem pod visokim pritiskom. Postupak briketiranja ugljene mase najviše se razvio u Nemačkoj, Francuskoj, Rusiji, Engleskoj i SAD-u. U tim zemljama je proizvodnja i potrošnja briketa uslovljena donošenjem znatno oštrijih propisa o zaštiti životne sredine.

Briketi od uglja lignita se u fabrici Devix Energy proizvode od sirovog uglja lignita iz Kolubarskog rudnika, sa dodatkom hidratisanog kreča i vezivnog sredstva BIO porekla, gde se u posebnim presama stvaraju Devix briketi, identičnog oblika i težine, dimenzija 60mm x 40mm x 20mm.

Zapreminska masa Devix briketa iznosi 760 kg/m3.

ŠTA JE DEVIX BRIKET?

Reč “briquettes” je nastala u Francuskoj za proizvod nastao briketiranjem treseta uz dodatak vode i gline. Vremenom je isto ime dobio briket proizveden zagrevanjem ugljene mase i presovanjem pod visokim pritiskom. Postupak briketiranja ugljene mase najviše se razvio u Nemačkoj, Francuskoj, Rusiji, Engleskoj i SAD-u. U tim zemljama je proizvodnja i potrošnja briketa uslovljena donošenjem znatno oštrijih propisa o zaštiti životne sredine.

Briketi od uglja lignita se u fabrici Devix Energy proizvode od sirovog uglja lignita iz Kolubarskog rudnika, sa dodatkom hidratisanog kreča i vezivnog sredstva BIO porekla, gde se u posebnim presama stvaraju Devix briketi, identičnog oblika i težine, dimenzija 60mm x 40mm x 20mm.

Zapreminska masa Devix briketa iznosi 760 kg/m3.

PREDNOSTI BRIKETA

BOLJA UČINKOVITOST

Briket od uglja lignita, kao izvor energije, ima bolju učinkovitost u odnosu na sam ugalj, jer se sa manjom količinom postiže isti toplotni efekat. S obzirom da je briket, za razliku od uglja, proizveden u kontrolisanim uslovima proizvodnje, njegove performanse su predvidive i bez većih odstupanja na duži period. To mu daje veliku prednost u odnosu na ugalj.

JEDNOSTAVNO SKLADIŠTENJE

Za razliku od drugih dostupnih čvrstih izvora energije, briket ima samo jedan uslov skladištenja, a to je prostor koji ne dozvoljava direktan prodor vode na proizvod. Ispunjavanjem ovog uslova, briket će zadovoljiti sve zahteve korisnika, bilo da se radi o kaloričnoj vrednosti, sagorevanju, količini pepela ili načinu upotrebe.

DUGOTRAJNOST

Bitna činjenica koja briket od uglja lignita razlikuje od ostalih čvrstih izvora energije jeste kontrolisana i postojana količina vlage u samom proizvodu. Konstantan nivo vlage omogućava proizvodu da tokom godine ne gubi i ne menja svojstva.

KONTAKT

    KONTAKT